امروز 3 اسفند 1398
     
دوره‌های آموزشی  > اجراي دوره‌ها بصورت كارگروهي  > اجراي دوره ها بصورت كارگروهي  
 
نمايش بصورت:  
Page 1 of 1
گفتمان قبلی :: گفتمان بعدی  
 نويسنده  موضوع گفتمان: اجراي دوره ها بصورت كارگروهي
84479 آنلاين نيست. آخرين فعاليت 2/16/2020 5:27:18 PM 84479
Joined: 1386/5/3
Total Posts: 1
 
اجراي دوره ها بصورت كارگروهي
20 تير 1393 9:15
اجراي دوره هابصورت گروهي مي تواند موثرتر واقع شود چون با پرسش وپاسخهايي كه حين آموزش وكار رد وبدل مي شود بر آموخته هاي كارآموزان افزوده مي شود همچنين بيان تجربه هاي مشابه مي تواند درآينده چراغ راه قرارگيرد منتهي به شرطي كه اين آموخته ها وآموزش ها درشعب قابليت اجرايي پيدا كنند وفقط بصورت تئوري باقي نمانند.متاسفانه چون در شعب كارها به صورت دستوري وازبالا به پائين انجام مي شود به دانسته هاي كاركنان خصوصا"كاركنان رده هاي پايين ارزشي قائل نمي شوند.به اميد روزهاي طلايي براي بانك ملي ايران.
گفتمان قبلی :: گفتمان بعدی