امروز 4 شهريور 1398
 
دوره‌های آموزشی  > اجراي دوره‌ها بصورت كارگروهي  
 
جستجوی انجمن:
 موضوع گفتمان شروع کنندهپاسخهابازديدها آخرين ارسال 
آزمون فراگیر 88264-660 20 ارديبهشت 1394 19:49
by
88264
اعمال امتیازآموزشی 56713-1,047 20 ارديبهشت 1394 19:49
by
56713
دعوت از اساتید مجرب 69764-3,561 20 ارديبهشت 1394 19:49
by
69764
اجراي دوره ها بصورت كارگروهي  84479-1,640 1 آذر 1393 16:3
by
84479
اجرای دوره ها بصورت گروهی 87283-763 20 ارديبهشت 1394 19:48
by
87283
دوره های مدیریت پایه و میانی  54596-2,984 20 ارديبهشت 1394 19:48
by
54596
آموزش برای کارکنان قراردادی 90593-651 20 ارديبهشت 1394 19:49
by
90593
بورس  73576-580 20 ارديبهشت 1394 19:49
by
73576
گذراندن دوره در ساير استان ها 80747-582 20 ارديبهشت 1394 19:49
by
80747
نامه عمومي شماره‌ي 920017092168 به تاريخ 13/3/1392 با موضوع « برگزاری مرحله دوازدهم "طرح فراگیر مطالعه کتاب" » 83399-663 20 ارديبهشت 1394 19:50
by
83399
 
Page 1 of 1

 
نمايش موضوعات :
همه موضوعات را به عنوان خوانده شده علامت بزن