امروز 6 اسفند 1402
     
6 اسفند 1402
انجمن ها ارسالی آخرين ارسالی
نظرخواهي
آزمون طرح مدیریت استعداد و جانشین‌پروری مورخ 1402/2/22
0 توسط
ازمون
0 توسط
دومين آزمون علمي كاركنان بانك‌ها مورخ 1398/9/22
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1401/9/1
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1398/5/11
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1398/9/8
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1399/7/6
1 7 مهر 1399 11:10 توسط 78769
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1400/4/6
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسی (( مورخ 1401/12/9 ))
0 توسط
نظرخواهي چهاردهمين آزمون تعيين سطح معلومات ارزي مورخ 1401/5/28
0 توسط
نظرخواهی آزمون ورود به مشاغل راهبری مورخ 1402/11/26
0 توسط
نظرخواهی آزمون ورود به مشاغل كارشناسی ( مورخ 1402/7/26 )
0 توسط
نظرخواهی پانزدهمین آزمون تعیین سطح ارزی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
0 توسط
نظرخواهی دوازدهمین آزمون تعیین سطح معلومات ریالی مورخ 1401/3/6
0 توسط

   
     
 آمار سيستم بحث و تبادل نظر 
78,319  کاربر شرکت کرده اند در1,057  موضوع و 1,154 ارسالی.

در 24 ساعت گذشته : 
- 0 موضوعات جديد 
- 0 ارسالی جديد 
- 0 کاربر جديد

موضوع  بيشتر مشاهده شده در سه روز گذشته No Posts Available.

موضوع با بيشترين ارسالی در سه روز گذشته No Posts Available.

موضوع بيشتر خوانده شده در سه روز گذشته  تعین سطح ارزی .

جديدترين کاربر: 90697.