امروز 9 مهر 1402
     
9 مهر 1402
انجمن ها ارسالی آخرين ارسالی
نظرخواهي
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1400/4/6
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1399/7/6
1 7 مهر 1399 11:10 توسط 78769
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسی (( مورخ 1401/12/9 ))
0 توسط
نظرخواهی دوازدهمین آزمون تعیین سطح معلومات ریالی مورخ 1401/3/6
0 توسط
نظرخواهي چهاردهمين آزمون تعيين سطح معلومات ارزي مورخ 1401/5/28
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1398/9/8
0 توسط
ازمون
0 توسط
آزمون طرح مدیریت استعداد و جانشین‌پروری مورخ 1402/2/22
0 توسط
دومين آزمون علمي كاركنان بانك‌ها مورخ 1398/9/22
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1398/5/11
0 توسط
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 1401/9/1
0 توسط

   
     
 آمار سيستم بحث و تبادل نظر 
78,319  کاربر شرکت کرده اند در1,045  موضوع و 1,142 ارسالی.

در 24 ساعت گذشته : 
- 0 موضوعات جديد 
- 0 ارسالی جديد 
- 0 کاربر جديد

موضوع  بيشتر مشاهده شده در سه روز گذشته No Posts Available.

موضوع با بيشترين ارسالی در سه روز گذشته No Posts Available.

موضوع بيشتر خوانده شده در سه روز گذشته  تعین سطح ارزی .

جديدترين کاربر: 90697.