امروز 5 اسفند 1396
     
شنبه 5 اسفند 1396
انجمن ها ارسالی آخرين ارسالی
دوره‌های آموزشی
اجراي دوره‌ها بصورت كارگروهي
لطفا نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد اجراي دوره‌ها بصورت كارگروهي مطرح فرماييد.
10 20 تير 1393 9:15 توسط 84479
آزمون‌های بانکی
نظرخواهی دهمین آزمون تعیین سطح ریالی مورخ 16/7/1395
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون تعیین سطح ریالی در اين تالار مطرح نماييد.
0 17 مهر 1395 11:22 توسط 1111111
نظرخواهی سومین آزمون انتصاب به سمت بانکدار مورخ 16/7/1395
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون در اين تالار مطرح نماييد.
0 17 مهر 1395 11:22 توسط 1111111
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 19/6/1395
2 20 شهريور 1395 17:30 توسط 1111111
نظرخواهي دوازدهمين آزمون تعيين سطح معلومات ارزي در تاريخ 1395/05/01
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون تعیین سطح معلومات ارزی در اين تالار مطرح نماييد.
1 2 امرداد 1395 17:1 توسط 56597

   
     
 آمار سيستم بحث و تبادل نظر 
78,320  کاربر شرکت کرده اند در386  موضوع و 478 ارسالی.

در 24 ساعت گذشته : 
- 0 موضوعات جديد 
- 0 ارسالی جديد 
- 0 کاربر جديد

موضوع  بيشتر مشاهده شده در سه روز گذشته No Posts Available.

موضوع با بيشترين ارسالی در سه روز گذشته No Posts Available.

موضوع بيشتر خوانده شده در سه روز گذشته  تعین سطح ارزی .

جديدترين کاربر: 90697.