امروز 3 اسفند 1398
     
دوره‌های آموزشی  > اجراي دوره‌ها بصورت كارگروهي  > آموزش برای کارکنان قراردادی  
 
نمايش بصورت:  
Page 1 of 1
گفتمان قبلی :: گفتمان بعدی  
 نويسنده  موضوع گفتمان: آموزش برای کارکنان قراردادی
90593 آنلاين نيست. آخرين فعاليت 9/4/2016 12:57:46 PM 90593
Joined: 1390/2/10
Total Posts: 1
 
آموزش برای کارکنان قراردادی
24 آذر 1392 12:27
موانعی در آموزش کارکنان قراردادی است از جمله :
1- تعلق نگرفتن امتیاز دوره ها
2- شرکت ندادن در برخی دوره های عمومی کاکنان
3- عدم تعلق مرخصی آموزشی
آیا قوانین آموزشی برای کامندان قراردادی با رسمی متفاوت است؟
گفتمان قبلی :: گفتمان بعدی