امروز 18 اسفند 1399

جهت ورود اعضاء از شناسه کاربری و رمز عبور بخش خدمات اینترنتی سایت بانک استفاده شود .

راهنمای ورود به سایت
  • کانال بله آموزش
  • استاندارد پيام‌هاي سوييفتي
  • اعتبارات اسنادي وارداتي
برگزاری آزمون مجازی آشنایی با تغییرات و الزامات جدید قانون صدور چک   * پنجمین جلسه کمیسیون امور آموزشی بانک‌ها برگزار گردید   * دوره آموزشی آنلاین مدیریت محصول برگزار شد   * نامه عمومی برگزاری دوره مجازی مقدماتی مدیریت دانش با رویکرد کاربردی و عملی