امروز 1 آبان 1399

جهت ورود اعضاء از شناسه کاربری و رمز عبور بخش خدمات اینترنتی سایت بانک استفاده شود .

راهنمای ورود به سایت
  • راهنماي تصويري
  • کانال بله آموزش
  • استاندارد پيام‌هاي سوييفتي
  • اعتبارات اسنادي وارداتي
اولین جلسه مشترک کمیسیون امور سرمایه انسانی و امور آموزشی بانک‌ها برگزار شد   * دومین دوره آنلاین تطبیق و کارکردهای آن در نظام بانکی با رویکرد حاکمیت شرکتی برگزار شد   * سومین دوره آشنایی با اسکناس و نقود بیگانه و تشخیص اصالت آنها برگزار گردید   * اولین دوره آنلاین اکسل پیشرفته برگزار گردید