امروز 12 فروردين 1399

جهت ورود اعضاء از شناسه کاربری و رمز عبور بخش خدمات اینترنتی سایت بانک استفاده شود .

راهنمای ورود به سایت
  • زمستان 98
  • اعتبارات اسنادي وارداتي
  • استاندارد پيام‌هاي سوئيفتي
اسامي برگزيدگان آزمون مجازي بخشنامه 8ب مورخ 1398/12/20   * دومين جلسه ويدئوكنفرانسي مدير عامل محترم بانك با رؤساي ادارات امور شعب و شعب مستقل تهران برگزار شد   * شماره استخدامي قبول‌شدگان آزمون مجازي بخشنامه 8ب مورخ 1398/12/20   * جلسه ويدئوكنفرانسي مدير عامل محترم بانك با رؤساي ادارات امور شعب برگزار شد