امروز 5 اسفند 1396

جهت ورود اعضاء از شناسه کاربری و رمز عبور بخش خدمات اینترنتی سایت بانک استفاده شود .

راهنمای ورود به سایت
  • بخشنامه‌هاي سري ب
  • عمليات اعتبار اسنادي
  • استاندارد پيام‌هاي سوئيفتي
  • پاييز 1396
  • زمستان 1395
شماره استخدامي قبول‌شدگان آزمون الكترونيكي بخشنامه (29 ب) مورخ 1396/11/30   * راهنماي شركت در آزمون الكترونيكي بخشنامه 29 ب (چگونگي تنظيم مكاتبات و رعايت سلسله مراتب اداري)   * دومین کارگاه امور اعتباری با رویکرد الزامات کمیته معاملات (سال جاری) در مرکز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاری می‌باشد.   * اولين کارگاه فنون حرفه‌ای تدریس ویژه مدرسین بانکی (TTT) در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار شد.