امروز 1 آبان 1399
           آخرين اخبار

30 مهر 1399 14:0
اولین جلسه مشترک کمیسیون امور سرمایه انسانی و امور آموزشی بانک‌ها برگزار شد

 

30 مهر 1399 11:0
دومین دوره آنلاین تطبیق و کارکردهای آن در نظام بانکی با رویکرد حاکمیت شرکتی برگزار شد

 

27 مهر 1399 12:0
سومین دوره آشنایی با اسکناس و نقود بیگانه و تشخیص اصالت آنها برگزار گردید

23 مهر 1399 15:0
اولین دوره آنلاین اکسل پیشرفته برگزار گردید

 

22 مهر 1399 9:0
دومین دوره آنلاین آشنایی با اسکناس و نقود بیگانه و تشخیص اصالت آنها برگزار شد

 

15 مهر 1399 11:0
اولین دوره آنلاین آشنایی با اسکناس و نقود بیگانه و تشخیص اصالت آنها برگزار شد

 

12 مهر 1399 9:0
اولین دوره آشنایی با اینکوترمز 2020 برگزار شد

9 مهر 1399 12:0
اولین کارگاه آموزشی مدیریت دانش برگزار شد

 

7 مهر 1399 11:0
اولین آزمون ورود به مشاغل کارشناسی در سال جاری برگزار شد

 

25 شهريور 1399 13:0
اسامی برگزیدگان آزمون مجازی مقابله با کووید 19، مورخ 1399/6/24

25 شهريور 1399 10:0
شماره استخدامی قبول‌شدگان آزمون مجازی مقابله با کووید 19 مورخ 1399/6/24

24 شهريور 1399 15:0
جلسه آنلاین کمیسیون امور آموزشی بانک‌ها از مبدأ اداره کل آموزش برگزار شد

 

18 شهريور 1399 11:0
منابع و جزوات آزمون‌های ورود به مشاغل کارشناسی

16 شهريور 1399 14:0
جلسه ویدئوکنفرانسی ویژه مسئولین آموزش ادارات امور شعب برگزار شد

 

15 شهريور 1399 14:30
اطلاعیه

11 شهريور 1399 16:0
راهنمای کاربری سیستم صندوق و حساب ارزی مشتریان بروزرسانی شد

11 شهريور 1399 9:15
اسامی برگزیدگان آزمون مجازی پدافند غیرعامل، مورخ 1399/6/5

10 شهريور 1399 7:30
شماره استخدامی قبول‌شدگان آزمون مجازی پدافند غیرعامل مورخ 1399/6/5

5 شهريور 1399 8:30
نامه عمومی آزمون مجازی مقابله با کووید 19

آرشيو اخبار
  
از تا