امروز 10 خرداد 1399
      دومین آزمون ورود به مشاغل کارشناسی سال جاری برگزار شد

9 آذر 1398 8:0

دومین آزمون ورود به مشاغل کارشناسی سال جاری از ساعت 9:00 الی 11:20 صبح روز جمعه مورخ 1398/9/8 با شرکت 95 نفر از همکاران واجد شرایط سراسر کشور، در مرکز آموزش حسن آباد شهر تهران برگزار گردید.
جناب آقایان کریمی، مدیر محترم امور شعب تهران و شیرین، معاون محترم مدیریت امور بازرسی و حسابرسی از روند برگزاری آزمون بازدید به عمل آوردند.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل