امروز 29 تير 1398
      دومین آزمون ورود به مشاغل کارشناسی سال جاری، در مرکز آموزش حسن آباد برگزار گردید.

10 اسفند 1397 13:0

دومین آزمون ورود به مشاغل کارشناسی سال جاری، از ساعت 9 الی 11:30 صبح روز جمعه مورخ 1397/12/10 با شرکت 203 نفر از همکاران واجد شرایط سراسر کشور، در مرکز آموزش حسن آباد شهر تهران برگزار گردید.
جناب آقایان کریمی، عضو هیأت مدیره محترم بانک، کریمی، مدیر امور شعب تهران، مومنی، مدیر امور شعب مستقل، رضایی، رئیس اداره کل سرمایه انسانی و شیرین معاون مدیریت امور بازرسی و حسابرسی، از روند برگزاری آزمون بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل