امروز 29 تير 1398
      کسب گواهی‌نامه استاندارد ایزو 10015 مشاغل ستاد

14 اسفند 1397 11:0

برای اولین بار در سیستم بانکی کشور، اداره کل آموزش بانک ملی ایران موفق به اخذ استاندارد ISO10015 در حوزه آموزش مشاغل ستادی گردید.

پس از استانداردسازی موفقیت‌آمیز مشاغل صف در سال 1396، با هدف استانداردسازی برنامه‌های آموزشی مشاغل ستاد از اوایل سال جاری کمیته‌ تخصصی از مدیران و کارشناسان تمامی ادارات کل، به منظور بررسی شرح وظایف، تدوین شایستگی‌ها و تعیین دوره و کارگاه‌های مرتبط برای افزایش دانش، مهارت و نگرش همکاران ستادی تشکیل گردید. پس از تدوین حدود 1000 دوره تخصصی، فرآیند استانداردسازی مشاغل ستاد و نیز ارزیابی مراقبتی استاندارد مشاغل صف توسط ممیزان شرکت تحت پوشش ICB ایتالیا ارزیابی و در نهایت منتج به اخذ گواهی‌نامه استاندارد ISO10015 مشاغل ستاد و تمدید گواهی‌نامه مشاغل صف گردید.

ضمن تبریک این موفقیت به مدیرعامل محترم، اعضاء محترم هیات مدیره و تمامی مدیران و کارکنان بانک معظم ملی از همکاری صمیمانه همکاران محترمی که در جلسات متعدد برگزارشده این اداره را در این مسیر یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌نماییم.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل