امروز 29 تير 1398
      آزمون پاياني اولين دوره غيرحضوري بازآموزي حسابداري 1 در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.

30 بهمن 1397 14:45

آزمون پاياني اولين دوره غيرحضوري بازآموزي حسابداري 1 با حضور تعدادي از همكاران شعب مستقل تهران در تاريخ 1397/11/30 در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل