امروز 29 تير 1398
      پنجمین كارگاه تربيت مربي عملياتي شعب – مديريت سود و زيان در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار شد.

30 بهمن 1397 11:45

پنجمین كارگاه تربيت مربي عملياتي شعب – مديريت سود و زيان با حضور 20 نفر از همكاران منتخب ادارات امور شعب تهران و استان‌ها به شرح ذيل در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد:
مرحله اول: از تاريخ 1397/10/13 لغايت 1397/11/17
مرحله دوم: از تاريخ 1397/11/27 لغايت 1397/11/30
اين كارگاه با همكاري اداره كل حسابداري و بودجه اجرا و مربيان حائز شرايط ادارات امور شعب پس از موفقيت در كارگاه و اخذ مجوز آموزشي، نسبت به برگزاري كارگاه مذكور براي رؤسا و معاونين شعب اقدام خواهند نمود.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل