امروز 19 آذر 1397
      سومين كارگاه آموزشي آشنايي با سيستم‌هاي اطلاعاتي بانك در مركز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاري مي‌باشد.

23 دی 1396 10:30

سومين كارگاه آموزشي آشنايي با سيستم‌هاي اطلاعاتي بانك با حضور  23 نفر از همكاران ادارات امور شعب استان‌ها از تاريخ 1396/10/23 لغايت 1396/10/24 در مركز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاري مي‌باشد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل