امروز 13 بهمن 1401
      بیست و پنجمین و بیست و ششمین دوره‌ مدیریت عالی در مشهد مقدس برگزار شد

28 آبان 1401 16:0

مراسم اختتامیه بیست و پنجمین و بیست و ششمین دوره‌های مدیریت عالی، با حضور معاونت امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور، معاونت منابع انسانی، رؤسای ادارات کل آموزش، سرمایه انسانی، رفاه و درمان و ریاست اداره امور شعب استان خراسان رضوی، در مشهد مقدس برگزار شد.در این مراسم، محمد نجف‌زاده ضمن با اهمیت برشمردن برگزاری دوره‌های آموزشی به ویژه دوره مدیریت عالی، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت سازمان‌ها را سرمایه‌گذاری در امر آموزش و تحقیق و توسعه دانست. ایشان با اشاره به مرحله گذر بانک از بانکداری سنتی به بانکداری شرکتی بیان داشت، در همین راستا بایستی از وظیفه‌محوری به سوی فرآیندمحوری حرکت کنیم که در حال حاضر با پیگیری مجدانه مقام محترم مدیر عامل در حال اصلاح فرآیندها هستیم.معاونت منابع انسانی نیز در این مراسم بیان داشت در اینگونه دوره‌ها علاوه بر مباحث آموزشی، انتقال تجربیات و ایجاد مودت بین همکاران دستاورد بزرگی است که باعث سرزندگی، بالندگی و به روز بودن سازمان می‌شود. حسن کاظمی انتقال دانش و تجربه در محیط شعب را از ماندگارترین و اثرگذارترین روش‌های آموزش برشمرد، چرا که در این روش، آموزش به صورت واقعی، عملیاتی و کارگاهی می‌باشد.در ابتدای این مراسم مهدی لطیفی ریاست اداره کل آموزش گزارشی از نحوه برگزاری، محتوا و ترکیب فراگیران دوره ارائه نمودند. شایان ذکر است در این مراسم، مدیران به پرسش‌های همکاران در خصوص مسائل منابع انسانی، ترفیعات، انتصابات و امور رفاهی و درمان پاسخ دادند.گفتنی است مرحله اول این دوره، در مرکز آموزش نیاوران اداره کل آموزش، به مباحث نوین در حوزه کسب و کار صنعت بانکداری و مسائل اقتصادی مبتلا به آن پرداخته شد و در مرحله دوم آخرین دستاوردهای دنیا در زمینه مهارت‌های نرم و دانش ادراکی مدیران ارائه گردید.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل