امروز 28 بهمن 1397
      چهاردهمين دوره مديريت مياني اداره امور شعب استان خراسان رضوي برگزار شد.

16 تير 1397 12:0

چهاردهمين دوره مديريت مياني اداره امور شعب استان خراسان رضوي از تاريخ 1397/04/02 لغايت 1397/04/14 در مشهد مقدس برگزار شد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل