امروز 30 تير 1397
      شصت و هشتمين دوره مديريت پايه تهران در مركز آموزش نياوران در حال برگزاري مي‌باشد.

20 شهريور 1396 10:30

شصت و هشتمين دوره مديريت پايه تهران از تاريخ 1396/6/19 لغايت 1396/7/1 در مركز آموزش نياوران در حال برگزاري مي‌باشد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل