امروز 13 بهمن 1401
      دوره آنلاین بانکداری بین‌الملل ویژه مشاغل مدیریتی شعب برگزار شد

12 مهر 1401 14:15

ششمین دوره آنلاین بانکداری بین‌الملل ویژه مشاغل مدیریتی شعب در سال جاری، برای همکاران معرفی شده از سوی کانون ارزیابی و توسعه، از تاریخ 1401/7/10 لغایت 1401/7/12 از مبدأ اداره کل آموزش برگزار گردید.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل