امروز 29 ارديبهشت 1403
      جلسه دفاع از پروپوزال پروژه‌های شرکت‌کنندگان در دوره benchmark برگزار شد

8 تير 1401 13:0

جلسه دفاع از پروپوزال پروژه‌های شرکت‌کنندگان در دوره benchmark با حضور تیم داوری و همکاران شرکت‌کننده، در روز چهارشنبه مورخ 1401/4/8 برگزار شد.آقای دکتر شیرجیان معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی، ضمن حضور در جلسه داوری به بیان نکات مهم و کاربردی در خصوص پیاده‌سازی استراتژی‌های بانک و ضرورت توسعه دانش و ارتقای شایستگی کارکنان و همکاران فعال در پروژه‌های بهبود پرداختند. در این جلسه، پنج پروژه با عناوین:بررسی چالش‌های موجود و ایجاد فرصت‌های جدید با رویکرد روش‌های پیشرو در بانکداری الکترونیکجامعه‌پذیری کارکنان بدو خدمتیادگیری خردآسیب‌شناسی و بازطراحی ساختار سازمانیبازنگری ساختار سازمانی موضوعاتی بود که توسط شرکت‌کنندگان ارائه گردید.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل