امروز 17 آذر 1400
      پنجمین مرحله وبینار آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های بانک ملی ایران شعبه هامبورگ برگزار شد

24 مهر 1400 12:30

پنجمین مرحله وبینار آموزشی آشنایی با خدمات و فعالیت‌های بانک ملی ایران شعبه هامبورگ از ساعت 11:30 الی 14:00 به وقت ایران در روز چهارشنبه مورخ 1400/7/21 برگزار گردید.
در این مرحله از وبینار مباحث مدیریت ریسک و کنترل آن و ارائه گزارش‌های مربوط به زبان انگلیسی برگزار گردید.
لازم به ذکر است وبینارهای آموزشی مذکور در پنج مرحله از تاریخ 1400/4/2 لغایت 1400/7/21 با هماهنگی‌های عضو محترم هیأت عامل و معاونت امور ارزی و بین‌الملل بانک، اداره کل آموزش و مسئولین محترم بانک ملی ایران شعبه هامبورگ برگزار گردید.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل