امروز 17 آذر 1400
      چهارمین مرحله وبینار آموزشی آشنایی با فعالیت‌ها و خدمات بانک ملی ایران شعبه هامبورگ برگزار شد

10 مهر 1400 9:0

چهارمین مرحله وبینار آموزشی آشنایی با فعالیت‌ها و خدمات بانک ملی ایران شعبه هامبورگ از ساعت 11:30 الی 14:00 (به وقت ایران) روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7 برگزار گردید. این مرحله از وبینار به موضوعات امور مرتبط با تسهیلات اعتباری و ریسک‌های مترتب بر آنها و نحوه اعتبارسنجی مشتریان به منظور کاهش ریسک و عوامل مؤثر بر پرداخت تسهیلات مطرح گردید. 🌍

لازم به ذکر است مرحله اول، دوم و سوم وبینار مذکور در تاریخ‌های 1400/4/2، 1400/4/16 و 1400/6/24 برگزار گردید و مرحله پنجم نیز در روز چهارشنبه مورخ 1400/7/21 برگزار خواهد شد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل