امروز 10 خرداد 1399
      دومین جلسه آنلاین کمیسیون امور آموزشی بانک های عضو شورای هماهنگی برگزار شد

9 ارديبهشت 1399 9:0

دومین جلسه آنلاین کمیسیون امور آموزشی بانک های عضو شورای هماهنگی در سال جاری برگزار شد.
به گزارش اداره کل آموزش، این جلسه روز دوشنبه مورخ 1399/2/8 از ساعت 10:15 الی 11:30 و بصورت ویدئوکنفرانسی از مبدأ اداره کل آموزش برگزار گردید.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل