امروز 10 خرداد 1399
      جلسه آنلاین کمیسیون امور آموزشی بانک های عضو شورای هماهنگی برگزار شد

2 ارديبهشت 1399 11:0

اولین جلسه آنلاین کمیسیون امور آموزشی بانک های عضو شورای هماهنگی در سال جاری برگزار شد.
به گزارش اداره کل آموزش، این جلسه روز دوشنبه مورخ 1399/2/1 از ساعت 10 الی 12 و بصورت ویدئوکنفرانسی از مبدأ اداره کل آموزش برگزار گردید.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل