امروز 10 خرداد 1399
      جلسه‌ آنلاين از طريق نرم‌افزار ويدئوكنفرانس شوكا برگزار شد

30 فروردين 1399 15:0

جلسه‌اي آنلاين از طريق نرم‌افزار ويدئوكنفرانس شوكا از مبدأ اداره كل آموزش برگزار شد.
به گزارش اداره كل آموزش، روز شنبه مورخ 1399/1/30 از ساعت 9:00 الي 11:30 جلسه ويدئوكنفرانسي با حضور جناب آقاي سخندان مدير محترم امور بيمارستان و دانشكده پرستاري و تيم پزشكي بيمارستان بانك و رؤساي ادارات امور شعب و جناب آقاي مظفري رئيس محترم اداره كل آموزش، با موضوع بررسي روند سلامت همكاران در مقابله با ويروس كرونا برگزار گرديد.
در اين جلسه درخصوص مشكلات ادارات امور شعب در امر مقابله با ويروس كرونا بحث و تبادل نظر شد و جناب آقاي سخندان و تيم پزشكي همراه ايشان، توصيه‌هاي لازم را به ادارات امور شعب بيان داشتند.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل