امروز 11 فروردين 1399
      برگزيدگان آزمون مجازي بخشنامه ‌18ب، مورخ 1398/11/27

27 بهمن 1398 19:40

به اطلاع همكاران محترم مي‌رساند:
آزمون مجازي بخشنامه‌ 18ب، در تاريخ 1398/11/27، از طريق سامانه LMS ايده برگزار گرديد و بر اساس نامه عمومي شماره 97294 مورخ 1397/12/28 به افراد ذيل، هدايايي از سوي اداره كل آموزش اهدا خواهد شد.
لازم به ذكر است اين افراد از بين حائزين نمره 100 و به قيد قرعه انتخاب گرديده‌اند.

آقاي فرهاد نوروززاده معافي (65739) شعبه مركزي تهران
آقاي مسعود عرب‌زاده نصرت‌آباد (76151) اداره كل حقوقي و دعاوي
آقاي بهزاد ايزدي (85604) اداره امور شعب استان اصفهان

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل