امروز 10 خرداد 1399
      برگزيدگان آزمون مجازي بخشنامه 20ب (قسمت دوم) مورخ 1398/9/3

9 آذر 1398 9:45

به اطلاع همكاران محترم مي‌رساند:
آزمون مجازي بخشنامه 20ب (قسمت دوم)، از طريق سامانه LMS ايده برگزار گرديد و بر اساس نامه عمومي شماره 97294 مورخ 1397/12/28 به افراد ذيل، هدايايي از سوي اداره كل آموزش اهدا خواهد شد.

لازم به ذكر است اين افراد از بين حائزين نمره 100 و به قيد قرعه انتخاب گرديده‌اند.

آقاي منان بلوريان (66733) اداره كل تطبيق و مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
آقاي محمد شجاعي (81632) اداره امور شعب استان مركزي - اراك
آقاي بابك فربدفر (88422) اداره امور شعب استان خراسان جنوبي

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل