امروز 3 اسفند 1398
      دومین دوره آموزشی آشنایی با اسکناس و نقود بیگانه برگزار شد

9 شهريور 1398 15:30
دومین دوره آموزشی آشنایی با اسکناس و نقود بیگانه و تشخیص اصالت آنها، امروز، شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۹، در مرکز آموزش حسن آباد برگزار گردید. به گزارش اداره کل آموزش، این دوره با هدف توانایی شناخت و تشخیص انواع ارز و با حضور همکاران اداره کل خزانه در محل ادارات مرکزی بانک، دایر شده است. سرفصل های این دوره شامل: تاریخچه انواع ارز و مراحل چاپ آن، روشهای تعیین اصالت ارز و شرایط دریافت و پرداخت انواع ارز از نظر ظاهری است.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل