امروز 3 اسفند 1398
      برگزيدگان آزمون مجازي بخشنامه‌هاي 10ب و 17ب مورخ 1398/6/3

4 شهريور 1398 16:15

به اطلاع همكاران محترم مي‌رساند:
آزمون مجازي بخشنامه‌هاي 10ب و 17ب، از طريق سامانه LMS ايده برگزار گرديد و بر اساس نامه عمومي شماره 97294 مورخ 1397/12/28 به افراد ذيل، هدايايي از سوي اداره كل آموزش اهدا خواهد شد.

لازم به ذكر است اين افراد از بين حائزين نمره 100 و به قيد قرعه انتخاب گرديده‌اند.

خانم طاهره صالح‌ابوالقاسمي (47338) شعبه فردوسي
آقاي محمدرضا جباري (66665) اداره امور شعب استان همدان
آقاي علي بيات‌حقيقي (88654) اداره امور شعب استان فارس

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل