امروز 3 اسفند 1398
      درخصوص آزمون مجازي اعتبارات اسنادي داخلي ريالي مورخ 1398/5/15

16 امرداد 1398 15:15

به اطلاع همكاران محترم مي‌رساند:
آزمون مجازي راهنماي جامع اعتبارات اسنادي داخلي ريالي، از طريق سامانه LMS ايده برگزار گرديد و بر اساس نامه عمومي شماره 97294 مورخ 1397/12/28 به افراد ذيل، هدايايي از سوي اداره كل آموزش اهدا خواهد شد.
لازم به ذكر است اين افراد از بين حائزين نمره 100 و به قيد قرعه انتخاب گرديده‌اند.

آقاي بابك پيرمراد (75477) اداره امور شعب استان آذربايجان غربي
آقاي يوسف كريم‌پور (84024) اداره امور شعب استان آذربايجان شرقي
خانم ويدا صفوي سهي (84204) اداره امور شعب شرق تهران

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل