امروز 1 آذر 1398
      آزمون ورود به مشاغل کارشناسی بانك برگزار خواهد شد.

16 ارديبهشت 1398 8:20

آزمون ورود به مشاغل کارشناسی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۱ در مرکز آموزش حسن آباد برگزار خواهد شد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل