امروز 1 آذر 1398
      اولين دوره كمك‌هاي اوليه در بيمارستان بانك ملي برگزار شد.

15 ارديبهشت 1398 11:30

اولين دوره كمك‌هاي اوليه با حضور تعدادي از همكاران ادارات مركزي و شعب مستقل تهران، از تاريخ 1398/2/7 لغايت 1398/2/14 در بيمارستان بانك ملي برگزار گرديد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل