امروز 1 آذر 1398
      ششمین كارگاه تربيت مربي مهارت‌هاي عملياتي شعب – امور معاملات برگزار شد.

14 ارديبهشت 1398 9:30

ششمین كارگاه تربيت مربي مهارت‌هاي عملياتي شعب – امور معاملات با شركت 25 نفر از همكاران منتخب ادارات امور شعب تهران و استان‌ها از تاريخ 1398/2/7 لغايت 1398/2/11در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.
مربيان حائز شرايط ادارات امور شعب پس از موفقيت در كارگاه و اخذ مجوز آموزشي، نسبت به برگزاري كارگاه مذكور براي رؤسا و معاونين شعب، دواير صندوق و معاملات، اقدام خواهند نمود.

 

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل