امروز 1 آذر 1398
      ششمین كارگاه تربيت مربي مهارت‌هاي عملياتي شعب – امور صندوق برگزار شد.

31 فروردين 1398 14:0

ششمین كارگاه تربيت مربي مهارت‌هاي عملياتي شعب – امور صندوق با شركت 24 نفر از همكاران منتخب ادارات امور شعب تهران و استان‌ها از تاريخ 1398/1/24 لغايت 1398/1/27 در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.
مربيان حائز شرايط ادارات امور شعب پس از موفقيت در كارگاه و اخذ مجوز آموزشي، نسبت به برگزاري كارگاه مذكور براي رؤسا و معاونين شعب، دايره صندوق و بانكداران، اقدام خواهند نمود.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل