امروز 29 تير 1398
      درخصوص آزمون مجازي بخشنامه 8ب مورخ 1397/12/12

14 اسفند 1397 8:30

به اطلاع همكاران محترم مي‌رساند:
آزمون مجازي بخشنامه 8ب از طريق سامانه LMS برگزار گرديد و بر اساس نامه عمومي شماره 96190 مورخ 1396/11/17 به افراد ذيل، هدايايي از سوي اداره كل آموزش اهدا خواهد شد.
آقاي رضا مظهري (59671) اداره امور شعب استان كرمانشاه
خانم اكرم محسني‌ كيا (66790) اداره كل تحقيقات و نوآوري
آقاي مجيد زحمتي (84560) اداره امور شعب استان خراسان رضوي

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل