امروز 29 خرداد 1398
      كارگاه توسعه مهارت‌هاي آموزشي در مركز آموزش استاد مطهري در حال برگزاري مي‌باشد.

22 دی 1397 10:0

كارگاه توسعه مهارت‌هاي آموزشي ويژه كارشناسان و رؤساي دواير اداره كل آموزش و ادارات امور شعب سراسر كشور، از تاريخ 1397/10/22 به مدت دو روز در مركز آموزش مطهري اداره كل آموزش در حال برگزاري مي‌باشد. اين دوره به منظور بهبود توانمندي مهارت‌هاي مورد نياز پايوران آموزش، طراحي و برنامه‌ريزي شده است.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل