امروز 29 خرداد 1398
      هشتاد و پنجمين دوره مديريت مياني تهران در حال برگزاري مي‌باشد.

12 دی 1397 15:0

هشتاد و پنجمین دوره مدیریت میانی تهران با حضور 25 نفر از همکاران صف و ستاد از تاریخ 1397/10/8 به مدت 12 روز کاری در مرکز آموزش نیاوران در حال برگزاری مي‌باشد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل