امروز 6 ارديبهشت 1398
      اولین كارگاه تربيت مربي تسهیلات خرید دین، در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار شد.

15 آبان 1397 15:0

اولین كارگاه تربيت مربي تسهیلات خرید دین با شركت 23 نفر از همكاران منتخب ادارات امور شعب استان‌ها در تاريخ 1397/8/14 در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.
اين كارگاه با همكاري اداره كل اعتبارات اجرا و مربيان حائز شرايط ادارات امور شعب پس از موفقيت در كارگاه و اخذ مجوز آموزشي، می‌توانند نسبت به برگزاري كارگاه تسهیلات خرید دین براي رؤسا و معاونين شعب، دواير اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها و پیگیری وصول مطالبات، اقدام نمایند.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل