امروز 6 ارديبهشت 1398
      در خصوص آزمون مجازي بخشنامه 20ب (قسمت دوم)، مورخ 1397/8/1

6 آبان 1397 15:0

به اطلاع همكاران محترم مي‌رساند:
آزمون مجازي قسمت دوم بخشنامه‌ 20ب در تاريخ 1397/8/1 از طريق سامانه LMS برگزار گرديد و بر اساس نامه عمومي شماره 96190 مورخ 1396/11/17 به افراد ذيل، هدايايي از سوي اداره كل آموزش اهدا خواهد شد.
آقاي حسن افشارشانديز (48967) اداره امور شعب استان خراسان رضوي
خانم فرزانه كيا (65945) اداره كل پيگيري و وصول مطالبات
آقاي عدنان عدالت لاري (88600) اداره امور شعب استان فارس

 

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل