امروز 3 خرداد 1398
      اولين و دومين كارگاه آموزشي ارگونومي عمومي در مركز آموزش نياوران برگزار شد.

16 امرداد 1397 10:30

اولين و دومين كارگاه آموزشي ارگونومي عمومي در روزهاي شنبه 1397/5/13 و يكشنبه 1397/5/14 با حضور همكاران بانكدار از ادارات امور شعب تهران در مركز آموزش نياوران برگزار گرديد.
كارگاه‌هاي مذكور با هدف آشنايي با ناهنجاري‌هاي سيستم اسكلتي و راهكارهاي پيشگيري از آسيب‌هاي مرتبط با آن در مشاغل برگزار گرديد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل