امروز 28 بهمن 1397
      اولين و دومين دوره اكسل پيشرفته در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار شد.

20 تير 1397 12:30

اولين و دومين دوره اكسل پيشرفته در دو نوبت صبح و بعدازظهر از تاريخ 1397/4/12 لغايت 1397/4/20 در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل