امروز 1 بهمن 1397
      چهارمين و پنجمين كارگاه آموزش نرم‌افزار انبارداري - تعدادي، در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.

23 ارديبهشت 1397 10:0

چهارمين و پنجمين كارگاه آموزش نرم‌افزار انبارداري - تعدادي، با حضور 44 نفر از همكاران ادارات امور شعب در تاريخ 1397/2/22 در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل