امروز 1 بهمن 1397
      اولين دوره پيشگيري از تخلفات اداري در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.

22 ارديبهشت 1397 16:0

اولين دوره پيشگيري از تخلفات اداري از تاريخ 1397/2/18 لغايت 1397/2/22 با حضور 31 نفر از همكاران در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار گرديد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل