امروز 1 فروردين 1398
      آزمون ورود به مشاغل كارشناسي برگزار شد.

14 اسفند 1396 13:0

آزمون ورود به مشاغل كارشناسي روز جمعه مورخ 1396/12/11 با شركت 224 نفر از همكاران در 16 رسته كارشناسي در مركز آموزش حسن‌آباد برگزار شد.
جناب آقاي سعيدي اصل مديريت محترم امور بازرسي و حسابرسي از روند برگزاري آزمون بازديد بعمل آوردند.
لازم به ذكر است نتايج آزمون به اداره كل سرمايه انساني اعلام خواهد شد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل