امروز 5 خرداد 1397
      سيزدهمين دوره مديريت مياني اداره امور شعب استان خراسان رضوي در مشهد مقدس برگزار گرديد.

25 تير 1396 7:0

سيزدهمين دوره مديريت مياني اداره امور شعب استان خراسان رضوي با شركت 31 نفر از همكاران از 10/4/1396 لغايت 22/4/1396 در مشهد مقدس برگزار گرديد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل