امروز 3 اسفند 1398
     
دوره‌های آموزشی  > اجراي دوره‌ها بصورت كارگروهي  > اعمال امتیازآموزشی  
 
نمايش بصورت:  
Page 1 of 1
گفتمان قبلی :: گفتمان بعدی  
 نويسنده  موضوع گفتمان: اعمال امتیازآموزشی
56713 آنلاين نيست. آخرين فعاليت 12/9/2018 11:43:23 AM 56713
Joined: 1386/6/21
Total Posts: 1
 
اعمال امتیازآموزشی
30 شهريور 1392 22:52
باتوجه به اینکه 5ماه ازشرکت وقبولی دریک دوره آموزشی روزگذشته درخلاصه پرونده بنده درج گردیده وهنوزامتیازآن درجمع امتیازات آموزشی کارگزینی نیزدرج نگردیده وباگذشت حدودا4ماه ازدوره مبارزه باپولشوئی نیزمیگذردامتیازاین دوره هم درج نگردیده ازدایره آموزش اداره امورنیزسئوال میکنیم درجواب میگوینداداره آموزش مرکزاعمال ننموده باتوجه به اینکه تمام امورپرسنلی سیستمی گردیده نمی بایست امورپرسنلی بااین همه وقفه انجام گیردلطفارسیدگی فرمائید باتوجه به اینکه دوره های مادرتهران تشکیل میشودوای به حال شهرستان ها......
آزمون مجازی دوره آموزش مرحله چهاردهم فراگیرمطالعه کتاب باتوجه به زمان کم وکمبودسیستم اینترنت درشعب امکان شرکت درآزمون رابه خیلی ازهمکارن لطفازمان آزمون مقداری افزایش دهیدباتشکروخسته نباشی ازهمکاران زحمت کش اداره آزموش
گفتمان قبلی :: گفتمان بعدی