امروز 28 مهر 1398
    

آزمون‌های بانکی  

انجمن ها ارسالی آخرين ارسالی
آزمون‌های بانکی
نظرخواهی دهمین آزمون تعیین سطح ریالی مورخ 16/7/1395
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون تعیین سطح ریالی در اين تالار مطرح نماييد.
0 17 مهر 1395 11:22 توسط 1111111
نظرخواهي آزمون ورود به مشاغل كارشناسي مورخ 19/6/1395
2 20 شهريور 1395 17:30 توسط 1111111
نظرخواهي دوازدهمين آزمون تعيين سطح معلومات ارزي در تاريخ 1395/05/01
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون تعیین سطح معلومات ارزی در اين تالار مطرح نماييد.
1 2 امرداد 1395 17:1 توسط 56597
نظرخواهی سومین آزمون انتصاب به سمت بانکدار مورخ 16/7/1395
نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد آزمون در اين تالار مطرح نماييد.
0 17 مهر 1395 11:22 توسط 1111111