امروز 3 خرداد 1398
 
آزمون‌های بانکی  > نظرخواهي دوازدهمين آزمون تعيين سطح معلومات ارزي در تاريخ 1395/05/01  
 
جستجوی انجمن:
 موضوع گفتمان شروع کنندهپاسخهابازديدها آخرين ارسال 
حذف نمره منفی 872371539 4 امرداد 1395 12:33
by
86523
استفاده از واژه صحیح تر در سئوالات آزمون 67679-363 5 امرداد 1395 9:23
by
67679
سوال 62 آزمون دو جواب دارد 872372652 4 امرداد 1395 11:56
by
86523
غیر استاندارد بودن سوالات  86523-342 5 امرداد 1395 1:33
by
86523
نحوه طراحی پاسخهای چهارگزینه بخش مجموعه مقررات ارزی  678734597 2 امرداد 1395 20:50
by
86523
تجدید نظر در مورد پاسخ سوال شماره 18 879412543 2 امرداد 1395 20:22
by
86523
آزمون تعیین سطح ارزی 95/05/01 524821507 4 امرداد 1395 11:12
by
86523
سوال 23 872371429 4 امرداد 1395 12:3
by
86523
سوالاتی که دارای ۲ گزینه صحیح بودند 835628621 2 امرداد 1395 18:48
by
79493
عدم حذف سوالات ! 81013-478 4 امرداد 1395 15:41
by
81013
سوال 59 آزمون تععین سطح ارزی 865238597 3 امرداد 1395 9:7
by
79493
سوال 98 86965-376 4 امرداد 1395 13:2
by
86965
اعتبار ازمون ارزی سال جاری  81794-418 4 امرداد 1395 12:55
by
81794
ارزیابی سوالات تخصصی آزمون 12 تعیین سطح ارزی 885521515 4 امرداد 1395 11:47
by
84230
خطاب به طراح محترم سوالات 57458-455 4 امرداد 1395 12:1
by
57458
سئوال 63 87079-380 4 امرداد 1395 11:25
by
87079
نحوه اجرای ازمون  81794-411 4 امرداد 1395 10:9
by
81794
انتقاد در مورد سوالات سوئیفت  68490-387 4 امرداد 1395 9:14
by
68490
جنبه آموزشى سوالات  57159-406 4 امرداد 1395 9:13
by
57159
نحوه پاسخها  68490-384 4 امرداد 1395 9:7
by
68490
سوال 76 81593-391 4 امرداد 1395 1:50
by
81593
سوال 95 81593-412 4 امرداد 1395 1:14
by
81593
سوال 96 81593-386 4 امرداد 1395 1:4
by
81593
امتیاز تشویقی آموزشی  63026-488 3 امرداد 1395 17:38
by
63026
سوال 92 86965-378 3 امرداد 1395 16:19
by
86965
 
Page 1 of 2Goto to page: [1], 2 Next

 
نمايش موضوعات :
همه موضوعات را به عنوان خوانده شده علامت بزن