امروز 5 مهر 1399
      جلسه آنلاین کمیسیون امور آموزشی بانک‌ها از مبدأ اداره کل آموزش برگزار شد

24 شهريور 1399 15:0

چهارمین جلسه کمیسیون امور آموزشی بانک‌ها در سال جاری، با حضور بانک‌های دولتی و نیمه دولتی عضو و نماینده محترم شورای هماهنگی بانک‌ها، به صورت ویدئوکنفرانسی از ساعت 10:00 الی 11:30 روز دوشنبه مورخ 1399/6/24 برگزار شد.
در این جلسه آنلاین، رؤسای محترم ادارات آموزش بانک‌ها در خصوص به اشتراک‌گذاری منابع و محتوای آموزشی بین بانک‌های عضو و ارائه راهکارهای مناسب به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی، با توجه به شرایط خاص کنونی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل