امروز 5 مهر 1399
      اسامي برگزيدگان آزمون مجازي بخشنامه 8ب مورخ 1398/12/20

24 اسفند 1398 9:30

به اطلاع همكاران محترم مي‌رساند:
آزمون مجازي بخشنامه 8ب در تاريخ 1398/12/20، از طريق سامانه LMS ايده برگزار گرديد و بر اساس نامه عمومي شماره 97294 مورخ 1397/12/28 به افراد ذيل، هدايايي از سوي اداره كل آموزش اهدا خواهد شد.
لازم به ذكر است اين افراد از بين حائزين نمره 100 و به قيد قرعه انتخاب گرديده‌اند.

آقاي سيدمحمود حسيني بجدني (73433) اداره امور شعب استان گلستان
خانم اكرم ابراهيمي (83039) مديريت امور حراست
آقاي صادق هدايتي (84510) اداره كل پيگيري و وصول مطالبات

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل