امروز 5 مهر 1399
      دومين جلسه ويدئوكنفرانسي مدير عامل محترم بانك با رؤساي ادارات امور شعب و شعب مستقل تهران برگزار شد

21 اسفند 1398 16:0

دومين جلسه آنلاين در قالب ويدئوكنفرانس با حضور مديرعامل محترم بانك و رؤسا و معاونين ادارات امور شعب تهران و استان‌ها و شعب مستقل تهران برگزار شد.

به گزارش اداره كل آموزش، به دنبال شيوع بيماري كرونا و دستور صادره مبني بر عدم تشكيل جلسات حضوري، بنا به دستور جناب آقاي حسين زاده مدير عامل محترم بانك، روز چهارشنبه مورخ 1398/12/21 از ساعت 11:00 الي 13:30 جلسه‌اي بصورت همزمان در قالب ويدئوكنفرانس با ادارات امور شعب تهران و استانها و شعب مستقل تهران توسط اداره كل آموزش برگزار شد.

در اين جلسه آنلاين علاوه بر مدير عامل محترم، آقايان خاتوني و شفيعي اعضاي محترم هيئت مديره، آقايان عيسي زاده مدير امور حوزه مديريت و روابط عمومي، اخلاق دوست مدير امور حراست، سالارخيلي مدير امور طرح و برنامه، سخندان مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري، رضايي رئيس اداره كل سرمايه انساني‏، اوليائي رئيس اداره كل پيگيري و وصول مطالبات، آقاي مظفري رئيس اداره كل آموزش حضور داشتند.

در اين جلسه درخصوص مسائل ناشي از شيوع بيماري كرونا در كشور و مسائل مربوط به امور بانكي پايان سال، بحث و تبادل نظر گرديد و جناب آقاي حسين زاده رهنمودهاي لازم را به رؤساي ادارات امور شعب بيان فرمودند.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل