امروز 10 خرداد 1399
      اولین دوره جامع بررسی طرح‌ها، در مرکز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاری می‌باشد

16 مهر 1398 15:30

اولین دوره جامع بررسی طرح‌ها، با حضور 17 نفر از کارشناسان ادارات امور شعب تهران و استان‌ها، اداره كل بررسی طرح‌ها و شعب مستقل تهران، در مرکز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاری می‌باشد.
به گزارش اداره کل آموزش، اين دوره از روز شنبه 1398/7/13 لغایت چهارشنبه 1398/7/24 با هدف توانایی بررسی طرح‌های تولیدی ویژه کارشناسان اعتباری و تدریس جناب آقايان سلطانی، هاشمی، سنجری، شاه‌محمدیان و ابوالقاسمی، دایر می‌باشد.
از جمله اهداف رفتاری این دوره می‌توان به نحوه پذیرش اولیه طرح‌ها، پیش‌بینی بازار محصول برای دوره مورد بررسی، بررسی فنی طرح‌ها، ورود هزینه‌های سرمایه‌گذاری، ثابت و تولید را در نرم‌افزار بررسی طرح‌، آشنایی با معیارهای ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ... اشاره کرد.
همچنین، سرفصل‌های این كارگاه شامل: بررسی اقتصادی طرح‌ها، بررسی فنی طرح‌ها، بررسی مالی طرح‌ها، اصول و ضوابط حاکم بر نظارت بر مصارف، پروژه عملی بررسی طرح (اقتصادی، فنی و مالی)، کاربرد عقود در طرح‌ها، وضعیت حقوقی اشخاص مجری طرح، وضعیت حقوقی اراضی و زمین‌های محل اجرای طرح می‌باشد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل