امروز 29 تير 1398
      دومين روز كارگاه آموزشي كشف و خلق فرصت‌هاي نوآورانه در خدمات بانكي با متد بوم كسب و كار در حال برگزاري مي‌باشد.

27 فروردين 1398 13:0

دومين روز كارگاه آموزشي كشف و خلق فرصت‌هاي نوآورانه در خدمات بانكي با متد بوم كسب و كار به منظور تقويت مهارت‌هاي ايده‌پردازي شركت‌كنندگان در كارگاه مذكور، در تاريخ 1398/1/27 در مركز آموزش حسن‌آباد در حال برگزاري مي‌باشد.
لازم به ذكر است اين كارگاه در سه بخش دانشي، مهارتي-عملياتي و ارزيابي طراحي گرديده است.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل